• <i id="097p29"></i><code id="097p29"></code><bdo id="097p29"></bdo><tt id="097p29"></tt><optgroup id="097p29"></optgroup>
  <small id="097p29"></small><abbr id="097p29"></abbr>
       1. <ul id="r36wy6"></ul>
       2. <li id="r36wy6"></li><dd id="r36wy6"></dd><label id="r36wy6"></label>
         <strike id="bwuuh7"><big id="bwuuh7"><table id="bwuuh7"></table><noscript id="bwuuh7"></noscript><fieldset id="bwuuh7"></fieldset><dir id="bwuuh7"></dir></big><dl id="bwuuh7"><q id="bwuuh7"></q><style id="bwuuh7"></style><dfn id="bwuuh7"></dfn></dl></strike><div id="bwuuh7"><bdo id="bwuuh7"><dt id="bwuuh7"></dt></bdo></div><i id="bwuuh7"><div id="bwuuh7"><label id="bwuuh7"></label><strike id="bwuuh7"></strike><code id="bwuuh7"></code><tr id="bwuuh7"></tr></div><pre id="bwuuh7"><option id="bwuuh7"></option></pre><ins id="bwuuh7"><em id="bwuuh7"></em><center id="bwuuh7"></center></ins><sup id="bwuuh7"><big id="bwuuh7"></big><ins id="bwuuh7"></ins></sup></i><small id="bwuuh7"><dl id="bwuuh7"><big id="bwuuh7"></big><label id="bwuuh7"></label><table id="bwuuh7"></table><small id="bwuuh7"></small><optgroup id="bwuuh7"></optgroup></dl><u id="bwuuh7"><q id="bwuuh7"></q><sup id="bwuuh7"></sup><ol id="bwuuh7"></ol><acronym id="bwuuh7"></acronym><legend id="bwuuh7"></legend></u><b id="bwuuh7"><tfoot id="bwuuh7"></tfoot></b></small><dl id="bwuuh7"><dl id="bwuuh7"></dl><em id="bwuuh7"></em><ul id="bwuuh7"></ul></dl><u id="bwuuh7"></u>

         歡迎訪問哈爾濱華德學院官方網站!存爲首頁


         學校實行理事會領導下的校長負責制。理事會是學校最高的領導和決策機構。理事會成員由舉辦者或者其代表、校長、教育專家、教育行政部門派出的督導專員、教職工代表等7-11人組成。理事會設理事長1人,理事長由舉辦者代表擔任。理事會按照《哈爾濱華德學院理事會章程》的開展活動。主要職責是:

         (一)制定、修訂理事會章程;

         (二)制定、修訂學校章程;

         (三)聘任和解聘校長,任、免校長提名的副校長和財務負責人;

         (四)制定或審定學校發展規劃,批准年度工作計劃;

         (五)籌集辦學經費,審核預算、決算;

         (六)審定教職工的編制定額和工資標准;

         (七)決定學校的分立、合並、終止;

         (八)決定學校章程規定的其他重大事項。